Informació general

Informació ràpida

Inscripció

Els terminis d’admissió i matrícula estan establerts per la Conselleria d’Educació i Universitat. Podeu obtenir més informació d’aquest tràmit a la pàgina de la CAIB.

Exàmens
Programes

Publicada la convocatoria Erasmus+ pel curs 22-23

 

Oportunitats Feina

VACANTE JARDINERO.

Enviar su CV y formación acreditada a: empleos@thebluepearl.es  

Asunto del mail: Vacante Jardinero

“The Blue Pearl, una empresa de construcción e inmobiliaria con más de 25 años de experiencia en la industria, en constante evolución y con visión de expandirse en territorios seleccionados en España, busca ampliar su equipo de jardineros.

TAREAS

 • Supervisar la salud de todas las plantas y espacios verdes
 • Regar y abonar las plantas
 • Podar árboles y arbustos,
 • Fertilizar y cortar el césped,
 • Quitar las malas hierbas de los jardines
 • Conservar los espacios verdes y mantener los caminos sin desechos ni residuos.

REQUISITOS

 • 2 años de experiencia en trabajos de jardinería
 • Curso PRL habilitante 20 horas, deseable 30 o 60 horas
 • Carnet de fitosanitarios (valorable)
 • Documentación en regla
 • Carnet de conducir

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO

 • Jornada completa, todo el año
 • Trabajo establ

TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

CICLE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ

Què és?

El mòdul de formació professional de grau mitjà de Tècnic en producció agroecològica té una duració de 2000 h, inclosa la formació en centres de treball, i compren 2 cursos acadèmics.

Què aprendré?

A obtenir productes agropecuaris ecològics amb tècniques agrícoles i ramaderes i millorar la biodiversitat i estabilitat del medi ambient així com la fertilitat del sòl, en condicions de qualitat, aplicant la reglamentació de producció ecològica, de benestar animal, de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.

 • Muntar i mantenir instal·lacions agroramaderes
 • Preparar el terreny, mantenint la fertilitat del sòl, per a la implantació de cultius ecològics
 • Sembrar i plantar material vegetal ecològic, utilitzant els medis tècnics i seguint la planificació tècnica establerta
 • Manejar el sistema de reg, mantenint l’activitat microbiana del sòl i verificant que les necessitats hídriques dels cultius estiguin cobertes
 • Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari interpretant la documentació tècnica
 • Fer les operacions de recol·lecció i pos collita dels productes ecològics seguint les especificacions tècniques
 • Comercialitzar i promocionar productes ecològics emprant tècniques de marketing
 • Realitzar un pasturatge racional aprofitant els recursos herbacis, arbustius i arboris i millorant l’agrosistema
 • Obtenir productes apícoles ecològics, beneficis ambientals i millora de la producció agrícola manejant els ruscs segons la legislació de producció ecològica.

Pla de formació

 

1r curs

MÒDUL

N HORES

Fonaments agronòmics

180

Fonaments zootècnics

150

Implantació de cultius ecológics

160

Taller i equips de tracció

160

Infraestructures i instal·lacions agrícoles

110

Principis de sanitat vegetal

110

Formació i orientació laboral

90

2n curs

MÒDUL

N HORES

Producció vegetal ecològica

200

Producció ramadera ecològica

200

Maneig sanitari del agrosistema

120

Comercialització de productes agroecològics

60

Empresa i iniciativa emprendedora

60

Formació en centres de treball

400

Durant el curs es realitzen classes magistrals pràctiques amb professionals del sector per a millorar la formació dels nostres alumnes.

On podré treballar?

Seràs una persona qualificada laboralment per treballar per compte propi o aliè en:

 • Agricultura ecològica
 • Ramaderia ecològica
 • Avicultura ecològica
 • Apicultura ecològica
 • Producció de llet ecològica
 • Producció d’ous ecològics
 • Producció de plantes ecològiques

Més informació a:

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/agraria/produccion-agroecologica.html 

 

Ubicació

Crta. de Sant Carles Km 8, s/n.  07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa

HORARI DEL CENTRE

dl.-dv.: 8:00 - 14:15 hrs

Períodes amb formació de tarda:

dl.-dv.: 15 - 21 hrs

TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC

+34 971 33 60 73

web@cifpcanmarines.com
Ves al contingut