Informació general

Informació ràpida

Inscripció

Els terminis d’admissió i matrícula estan establerts per la Conselleria d’Educació i Universitat. Podeu obtenir més informació d’aquest tràmit a la pàgina de la CAIB.

Exàmens
Programes

Publicada la convocatoria Erasmus+ pel curs 22-23

 

Oportunitats Feina

VACANTE JARDINERO.

Enviar su CV y formación acreditada a: empleos@thebluepearl.es  

Asunto del mail: Vacante Jardinero

“The Blue Pearl, una empresa de construcción e inmobiliaria con más de 25 años de experiencia en la industria, en constante evolución y con visión de expandirse en territorios seleccionados en España, busca ampliar su equipo de jardineros.

TAREAS

 • Supervisar la salud de todas las plantas y espacios verdes
 • Regar y abonar las plantas
 • Podar árboles y arbustos,
 • Fertilizar y cortar el césped,
 • Quitar las malas hierbas de los jardines
 • Conservar los espacios verdes y mantener los caminos sin desechos ni residuos.

REQUISITOS

 • 2 años de experiencia en trabajos de jardinería
 • Curso PRL habilitante 20 horas, deseable 30 o 60 horas
 • Carnet de fitosanitarios (valorable)
 • Documentación en regla
 • Carnet de conducir

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO

 • Jornada completa, todo el año
 • Trabajo establ

Certificacions Professionals

AGAR0309 _ ACTIVITATS AUXILIARS EN MILLORA I CONSERVACIÓ DE MUNTANYES

La certificació professional en activitats de conservació i millora de muntanyes té com a competència general : realitzar les operacions auxiliars necessàries per a la conservació i millora de la muntanya seguint instruccions o pla de treball, aplicant criteris de qualitat i eficiència, i respectant la normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals.

 

AGA0108_ ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA

Executar operacions auxiliars per a la implantació i manteniment de jardins parcs i zones verdes, així com per a la producció i manteniment de plantes i vivers i centres de jardineria, seguint instruccions de superiors o plans de treball, complint amb les mesures de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/AGAO0108_ficha.pdf

MAPN0512 _ ACTIVITATS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE MÀQUINES, EQUIPS I INSTAL·LACIONS D’EMBARCACIONS

Realitzar operacions auxiliars associades als processos de manteniment i reparació de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars de l’embarcació, i elements i equips en flotació i en sec, seguint els procediments establerts, baix superfície d’un superior, i complint les normes i condicions de seguretat, protecció mediambiental, supervivència i primers auxilis.

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/MAPN0512_ficha.pdf

MF0733 _ SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS A BORD

Aquest curs capacita als alumnes per:

● Utilitzar els dispositius individuals i col·lectius per a la supervivència a la mar en cas d’abandó del vaixell.

● Prevenir i extingir incendis. Organitzar la lluita contra incendis

● Adoptar mesures en primers auxilis en cas d’accident i/o emergència mèdica.

● Conèixer els procediments d’emergència, prevenir la contaminació, aplicar

procediments de seguretat en el treball, entendre les comunicacions internes i relacionar-se a bord dels vaixells

MAPN09EXP _ VAIXELLS DE PASSATGE

El curs de Vaixells de passatge, capacita als alumnes per:

● Obrir, tancar i assegurar les rampes i obertures d’accés al vaixell.

● Vigilar i controlar l’atmosfera als espais de càrrega dels vaixells de transbord rodat.

● Identificar les zones assignades al transport de mercaderies perilloses i aplicar els procediments adients durant l’embarcament.

● Organitzar el moviment de vehicles i passatgers durant l’embarcament i el desembarcament.

● Mantenir una comunicació eficaç amb els passatgers durant una emergència.

● Demostrar al passatge com s’utilitzen els dispositius individuals de salvament.

● Complir i controlar els procediments d’emergència i seguretat del vaixell.

● Controlar una multitud en cas d’emergència a bord

Ubicació

Crta. de Sant Carles Km 8, s/n.  07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa

HORARI DEL CENTRE

dl.-dv.: 8:00 - 14:15 hrs

Períodes amb formació de tarda:

dl.-dv.: 15 - 21 hrs

TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC

+34 971 33 60 73

web@cifpcanmarines.com
Skip to content