Informació general

Informació ràpida

Inscripció

Els terminis d’admissió i matrícula estan establerts per la Conselleria d’Educació i Universitat. Podeu obtenir més informació d’aquest tràmit a la pàgina de la CAIB.

Exàmens
Programes

Publicada la convocatoria Erasmus+ pel curs 22-23

 

Oportunitats Feina

VACANTE JARDINERO.

Enviar su CV y formación acreditada a: empleos@thebluepearl.es  

Asunto del mail: Vacante Jardinero

“The Blue Pearl, una empresa de construcción e inmobiliaria con más de 25 años de experiencia en la industria, en constante evolución y con visión de expandirse en territorios seleccionados en España, busca ampliar su equipo de jardineros.

TAREAS

 • Supervisar la salud de todas las plantas y espacios verdes
 • Regar y abonar las plantas
 • Podar árboles y arbustos,
 • Fertilizar y cortar el césped,
 • Quitar las malas hierbas de los jardines
 • Conservar los espacios verdes y mantener los caminos sin desechos ni residuos.

REQUISITOS

 • 2 años de experiencia en trabajos de jardinería
 • Curso PRL habilitante 20 horas, deseable 30 o 60 horas
 • Carnet de fitosanitarios (valorable)
 • Documentación en regla
 • Carnet de conducir

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO

 • Jornada completa, todo el año
 • Trabajo establ

POlÍTICA QUALITAT CIFP CAN MARINES 

El CIFP Can Marines és un centre públic i depenent del Govern de les llles Balears que va iniciar la seva activitat al municipi de Santa Eularia del Riu, el curs 2015-2016.  Té adscrites les famílies professionals agraria, maritimopesquer i les relacionades amb el sector agroambiental. Ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estrategia i ha adoptat els sistemes de gestió basats en la qualitat com a models de referencia per la gestió del centre.

El referent fonamental és el sistema d’assegurament de la qualitat basat en la Norma UNE-EN ISO 9001 :2015. La nostra finalitat és tenir una oferta formativa d’acord amb els requisits marcats pel consell Social del Centre i les demandes deis sectors, amb el plantejament metodológic que decideix el claustre segons les necessitats del nostre alumnat i les demandes socials, sense acceptar compromisos que puguin afectar a la qualitat d’aquest servei. Més en concret el nostre Centre ha adoptat la qualitat com una filosofia d’actuació que s’identifica amb les següents directrius:

– El treball ben fet i la millora continua de les nostres activitats, deis serveis que donem i deis processos de treball.

– L’aportació de valors als alumnes, al personal del centre i als grups d’interes, escoltant la seva veu i procurant satisfer les seves expectatives.

– L’alineament deis nostres processos i projectes amb la missió institucional, la seva visió i les seves estrategies, procurant actuar conforme a les conductes que es recullen en la formulació deis valors.

– L’adopció de metodologies de treball basades en la cultura de l’evidencia, la gestió a partir de dades i la disciplina del treball en equip.

– La gestió deis processos orientada a la millora continua mitjangant la planificació, el desenvolupament i la revisió.

– La millora deis resultats definint els indicadors i els objectius i avaluant el nivell d’assoliment d’aquests.

Aquestes directrius es despleguen a través deis següents processos i projectes

– lmplantació i desenvolupament d’un sistema de qualitat segons UNE-EN ISO 9001:2015.

– Mesura i analisi periódic de la satisfacció de clients.

– Revisió del sistema de qualitat i actualització periódica de processos.

– Auditories internes i externes del sistema de qualitat.

Així mateix, es desplega en els plans anuals a través de la formulació i el compliment deis objectius.  Els objectius del Centre seran quantificables i mesurables a través d’indicadors i tots ells constitueixen l’objectiu de qualitat, el nivel de compliment deis quals sera avaluat periódicament. El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització. Tetes les persones del centre accepten aquest compromís i la seva responsabilitat en el compliment deis requisits establerts en el sistema de gestió de la qualitat, així com de participar activament en la millora de la qualitat i la gestió i l’assoliment deis objectius institucionals.

La Direcció del centre facilitara tots els mitjans i la formació necessaria pel desenvolupament amb éxit de les activitats.

Aprovat pel Claustre el 20/05/2019

Descarregar Política Qualitat

Ubicación

Crta. de Sant Carles Km 8, s/n.  07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa

HORARI DEL CENTRE

L-V: 8:15hrs – 14hrs

TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC

+34 971 33 60 73

web@cifpcanmarines.com
Skip to content