Informació general

Informació ràpida

Inscripció

Els terminis d’admissió i matrícula estan establerts per la Conselleria d’Educació i Universitat. Podeu obtenir més informació d’aquest tràmit a la pàgina de la CAIB.

Exàmens
Programes

Publicada la convocatoria Erasmus+ pel curs 22-23

 

Oportunitats Feina

VACANTE JARDINERO.

Enviar su CV y formación acreditada a: empleos@thebluepearl.es  

Asunto del mail: Vacante Jardinero

“The Blue Pearl, una empresa de construcción e inmobiliaria con más de 25 años de experiencia en la industria, en constante evolución y con visión de expandirse en territorios seleccionados en España, busca ampliar su equipo de jardineros.

TAREAS

 • Supervisar la salud de todas las plantas y espacios verdes
 • Regar y abonar las plantas
 • Podar árboles y arbustos,
 • Fertilizar y cortar el césped,
 • Quitar las malas hierbas de los jardines
 • Conservar los espacios verdes y mantener los caminos sin desechos ni residuos.

REQUISITOS

 • 2 años de experiencia en trabajos de jardinería
 • Curso PRL habilitante 20 horas, deseable 30 o 60 horas
 • Carnet de fitosanitarios (valorable)
 • Documentación en regla
 • Carnet de conducir

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO

 • Jornada completa, todo el año
 • Trabajo establ

SECRETARIA

  A la secretaria del centre podreu informar-vos dels cicles formatius que impartim i cursos que realitzem així com realitzar gestions administratives referents a aquests cursos.

 L’horari:

  •  informació és de 8.15 a 14.15 h
  • gestions administratives de 8.30 a 13.30 h.
1. Documentació per a la sol·licitud de cursos
Descarregar i emplenar correctament la sol·licitud
Adjuntar fotocopia de DNI en vigor
Lliurar a la secretaria del centre
Descarregar: document de sol·licitud 
2. Model general d’instància
 • Emplenar la instància explicant els motius dels que vol deixar constància.
 • Lliurar a la Secretaria del Centre.
3. Model Suggeriments, queixes, reclamacions i felicitacions
 • Emplenar la instància explicant el Suggeriment, queixa, reclamació o felicitació que vol fer.
 • Lliurar a la Secretaria del Centre.
4. Sol·licitud anul·lació matrícula o renuncia a mòduls FP

S’ha de formular amb una antelació mínima d’un mes abans de l’avaluació final del curs o de l’avaluació final del mòdul o dels mòduls, en els quals vol anul·lar la matrícula.

 • Emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que es demana.
 • Lliurar a la Secretaria del Centre.
EFECTES DE LA ANUL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA MATRÍCULA:
       1. L’alumnat  perd el dret  d’assistència i el dret a ser avaluat dels mòduls del cicle o bé perd aquests drets relatius als mòduls sobre els que ha sol·licitat l’anul·lació. Comporta, a més, la pèrdua de la reserva de plaça que s’aplica a l’alumnat que ja cursa els estudis en el centre i, per tant, per continuar els estudis en el centre en un curs posterior la persona interessada ha de concórrer, de nou, al procediment general d’admissió de l’alumnat.
       2. L’alumnat no perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats.
       3. La convocatòria no s’ha de comptar a l’efecte del nombre màxim de convocatòries en què pot ser avaluat.
5. Sol·licitud de convalicació de móduls

Aquell alumnat que ha cursat altres estudis i considera que hi ha mòduls dels estudis als quals està matriculat que són susceptibles de convalidació, pot tramitar la sol·licitud de convalidació.

S’ha de formular la sol·licitud durant el mes de Setembre i Octubre.
 • Emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que es demana.
 • Lliurar a la Secretaria del Centre.
5. Sol·licitud de títol
 • Emplenar la sol·licitud 
 • Lliurar presencialmente a la Secretaria del Centre.

Ubicació

Crta. de Sant Carles Km 8, s/n.  07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa

HORARI DEL CENTRE

dl.-dv.: 8:00 - 14:15 hrs

Períodes amb formació de tarda:

dl.-dv.: 15 - 21 hrs

TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC

+34 971 33 60 73

web@cifpcanmarines.com
Skip to content