CURS: SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS A BORD
REQUISITS: Sense requisits d’accés.
INICI:18/04/2023
HORARI: de dilluns a dissabte de 15:00 a 21:30
INICI INSCRIPCIÓ:        15/03/2023 A LES 8:00            FINS DIA 17/03/2023
            PRESENCIAL (Secretaria de 8:00 a 13:30)
Document   SOL·LICITUD CURSO
IMPORTANT: NO S’ADMETRÀ CAP SOL·LICITUD FORA DE TERMINI.
Skip to content