Informació general

Informació ràpida

Inscripció

Els terminis d’admissió i matrícula estan establerts per la Conselleria d’Educació i Universitat. Podeu obtenir més informació d’aquest tràmit a la pàgina de la CAIB.

Exàmens
Programes

Publicada la convocatoria Erasmus+ pel curs 22-23

 

Oportunitats Feina

VACANTE JARDINERO.

Enviar su CV y formación acreditada a: empleos@thebluepearl.es  

Asunto del mail: Vacante Jardinero

“The Blue Pearl, una empresa de construcción e inmobiliaria con más de 25 años de experiencia en la industria, en constante evolución y con visión de expandirse en territorios seleccionados en España, busca ampliar su equipo de jardineros.

TAREAS

 • Supervisar la salud de todas las plantas y espacios verdes
 • Regar y abonar las plantas
 • Podar árboles y arbustos,
 • Fertilizar y cortar el césped,
 • Quitar las malas hierbas de los jardines
 • Conservar los espacios verdes y mantener los caminos sin desechos ni residuos.

REQUISITOS

 • 2 años de experiencia en trabajos de jardinería
 • Curso PRL habilitante 20 horas, deseable 30 o 60 horas
 • Carnet de fitosanitarios (valorable)
 • Documentación en regla
 • Carnet de conducir

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO

 • Jornada completa, todo el año
 • Trabajo establ

TÈCNIC EN NAVEGACIÓ I PESCA LITORAL

CICLE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ

Què és?

El cicle de formació professional de grau mitjà de Tècnic en navegació i pesca litoral té una duració de 2000 h, inclosa la formació en centres de treball, i compren 2 cursos acadèmics.

Què aprendré?

A fer front a les emergències marítimes a bord activant els plans d’emergència, verificar i mantenir els equips de pesca per a realitzar les captures amb seguretat i optimitzar el rendiment, controlar i realitzar operacions de processat de les captures en el parc de pesca complint la normativa higienico-sanitària, controlar els paràmetres de funcionament, regulació i control dels equips propulsors, equips auxiliars i automatismes de l’embarcació per a detectar possibles disfuncions.

 

 • Efectuar la planificació i preparatius per a rendir viatge amb eficàcia i seguretat.
 • Maniobrar el buc en zones portuàries amb seguretat per a realitzar el viatge planificat.
 • Controlar la derrota planificada i segura del buc.
 • Realitzar la guàrdia assignada en conformitat als protocols establerts.
 • Mantenir comunicacions i obtenir la informació necessària per mig del sistema mundial de socors i seguretat marítims SMSSM / GMDSS, emprant l’anglès marítim en les situacions que ho requereixin.
 • Establir la distribució i trincat de pesos a bord per a efectuar una navegació segura.
 • Fer front a les emergències marítimes a bord activant els plans d’emergència.
 • Verificar i mantenir els equips de pesca per a realitzar les captures amb seguretat i optimitzar el rendiment.
 • Controlar i realitzar operacions de processat de les captures en el parc de pesca complint la normativa higienic-sanitària.
 • Controlar els paràmetres de funcionament, regulació i control dels equips propulsors, equips auxiliars i automatismes de l’embarcació per a detectar possibles disfuncions.

Pla de formació

 

1r curs

MÒDUL N HORES
Tècniques de navegació i comunicacions 225
Pesca de litoral 225
Seguretat marítima 130
Atenció sànitaria a bord 60
Tècniques de maniobra 170
Formació i orientació laboral 90
Empresa i iniciativa emprenedora 60


2n curs

MÒDUL N HORES
Àngles 160
Procediments de guàrdia 100
Instalacions i serveis 125
Estabilitat, trimat i estiba del buc 165
Despatx i administració del vaixell 90
Formació en centres de treball 400

S’ha de realitzar un període de embarcament en qualitat de alumne o mariner per un període no inferior a 12 mesos per al títol de patró de litoral.

De què podré treballar?

 

 • Patró dedicat al transport marítim de mercaderies i/o passatgers
 • Serveis de practicatge, seguretat, salvament marítim, busseig i investigació
 • Patró, primer oficial i oficial de pont en bucs mercants i bucs de passatge
 • Patró costaner polivalent (professió regulada)
 • Patró local de pesca (professió regulada)
 • Mariner de pont (professió regulada)
 • Mariner pescador (professió regulada)
 • Inspector de flota
 • Supervisor de muntatge i armat d’arts i aparells de pesca
 • Operari d’envasat i empaquetat
 • Operador o controlador de línia d’envasat
 • Treballador en la preparació de peix per a conserva
 • Elaborador de productes de la pesca i derivats, de conserves de peix, de semiconserves
 • Elaborador de congelats i ultracongelats

Com pots accedir?

L’accès pot ser directe:

 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o d’un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs de Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Haver superat la Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Mitjançant prova d’accés si no es reuneixen cap dels requisits anteriors:

Haver superat la Prova d’Accés a cicles formatius de grau mig (es requerirà tenir, al menys, 17 anys complits en l’any de realització de la prova).

Més informació a:

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/maritimo-pesquera/navegacion-pesca-litoral.html

Ubicació

Crta. de Sant Carles Km 8, s/n.  07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa

HORARI DEL CENTRE

dl.-dv.: 8:00 - 14:15 hrs

Períodes amb formació de tarda:

dl.-dv.: 15 - 21 hrs

TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC

+34 971 33 60 73

web@cifpcanmarines.com
Skip to content