Informació ràpida

Inscripció

Els terminis d’admissió i matrícula estan establerts per la Conselleria d’Educació i Universitat. Podeu obtenir més informació d’aquest tràmit a la pàgina: http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_dual_curs_2019-2020/

Exámenes
Programas

TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

CICLE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ

Què es?

El mòdul de formació professional de grau mitjà de Tècnic en producció agroecològica té una duració de 2000h, inclosa formació en centres de treball, i compren 2 cursos acadèmics.

Què aprendre?

A obtenir productes agropecuaris ecològics amb tècniques agrícoles i ramaderes i millorar la biodiversitat i estabilitat del medi ambient així com la fertilitat del sòl, en condicions de qualitat, aplicant la reglamentació de producció ecològica, de benestar animal, de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.

 • Muntar i mantenir instal·lacions agroramaderes
 • Preparar el terreny, mantenint la fertilitat del sòl, per a la implantació de cultius ecològics
 • Sembrar i plantar el material vegetal ecològic, utilitzant els medis tècnics i seguint la planificació tècnica establerta
 • Manejar el sistema de reg, mantenint l’activitat microbiana del sòl i verificant que les necessitats hídriques dels cultius estiguin cobertes
 • Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari interpretant la documentació tècnica
 • Realitzar les operacions de recol·lecció i poscollita dels productes ecològics seguint las especificacions tècniques
 • Comercialitzar i promocionar productes ecològics emprant les tècniques de marketing
 • Realitzar un pastoreig racional aprofitant els recursos herbacis, arbustius i arboris i millorant l’agrosistema
 • Obtenir productes apícoles ecològics, beneficis ambientals i millora de la producció agrícola manejant els ruscs segons la legislació de producció ecològica.

Pla de formació

 

1r curs

MÒDUL

N HORES

Fonaments agronòmics

180

Fonaments zootècnics

150

Implantació de cultius ecológics

160

Taller i equips de tracció

160

Infraestructures i instal·lacions agrícoles

110

Principis de sanitat vegetal

110

Formació i orientació laboral

90

2n curs

MÒDUL

N HORES

Producció vegetal ecològica

200

Producció ramadera ecològica

200

Maneig sanitari del agrosistema

120

Comercialització de productes agroecològics

60

Empresa i iniciativa emprendedora

60

Formació en centres de treball

400

Durant el curs es realitzen classes magistrals pràctiques amb professionals del sector per a millorar la formació dels nostres alumnes.

De què podrè treballar?

 

 • Treballador qualificat per compte propi o aliè en cultius i ramaderia ecològica
 • Agricultor ecològic
 • Criador de ramat ecològic
 • Avicultor ecològic
 • Apicultor ecològic
 • Productor de llet ecològica
 • Productor d’ous ecològics
 • Viverista ecològic

Més informació a:

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/agraria/produccion-agroecologica.html 

 

Ubicació

Crta. de Sant Carles Km 8, s/n.  07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa

HORARI DEL CENTRE

dl.-dv.: 8:00 - 14:15 hrs

Períodes amb formació de tarda:

dl.-dv.: 15 - 21 hrs

TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC

+34 971 33 60 73

web@cifpcanmarines.com

Calendari

There are no upcoming events at this time.