Informació general

Informació ràpida

Inscripció

Els terminis d’admissió i matrícula estan establerts per la Conselleria d’Educació i Universitat. Podeu obtenir més informació d’aquest tràmit a la pàgina de la CAIB.

Exàmens
Programes

Publicada la convocatoria Erasmus+ pel curs 22-23

 

Oportunitats Feina

VACANTE JARDINERO.

Enviar su CV y formación acreditada a: empleos@thebluepearl.es  

Asunto del mail: Vacante Jardinero

“The Blue Pearl, una empresa de construcción e inmobiliaria con más de 25 años de experiencia en la industria, en constante evolución y con visión de expandirse en territorios seleccionados en España, busca ampliar su equipo de jardineros.

TAREAS

 • Supervisar la salud de todas las plantas y espacios verdes
 • Regar y abonar las plantas
 • Podar árboles y arbustos,
 • Fertilizar y cortar el césped,
 • Quitar las malas hierbas de los jardines
 • Conservar los espacios verdes y mantener los caminos sin desechos ni residuos.

REQUISITOS

 • 2 años de experiencia en trabajos de jardinería
 • Curso PRL habilitante 20 horas, deseable 30 o 60 horas
 • Carnet de fitosanitarios (valorable)
 • Documentación en regla
 • Carnet de conducir

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO

 • Jornada completa, todo el año
 • Trabajo establ

ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ ANUAL

Projecte Lingüístic de Centre

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és l’instrument mitjançant el qual el centre educatiu articula i concreta
l’aplicació del programa d’educació plurilingüe i intercultural d’acord amb les característiques del centre educatiu i del seu alumnat. El Projecte Lingüístic de Centre formarà part del Projecte Funcional de Centre i s’elaborarà tenint en compte les exigències, les expectatives, les possibilitats i les limitacions del context socioeducatiu i demolingüístic del centre i de l’entorn on s’ubica. Amb l’objectiu d’evitar la segregació de l’alumnat, el Projecte Lingüístic de Centre fomentarà l’ús normalitzat de les llengües oficials en l’àmbit educatiu.
El Projecte Lingüístic de Centre estarà basat en el compliment de la Normativa vigent en el àmbit educatiu de la Comunitat de les Illes Balears i la reglamentació específica dels Centres Integrats, en concret l’Article 7 del Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua de l’ensenyament. El seu ús com a llengua vehicular i d’ aprenentatge als Centres Integrats s’ha d’adequar a les directrius següents:
a) La llengua catalana ha de ser la llengua d’ús preferent en els actes culturals i socials i en les relacions del Centre amb les administracions públiques i les entitats privades.
b) La llengua catalana ha de ser la llengua de les actuacions administratives de règim intern i de projecció
“externa dels centres integrats sostinguts amb fons públics. 

Tenint com a fonament aquest article:

1. L’objectiu del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) serà promoure el domini oral i escrit equilibrat, per

part de l’alumnat, del català i del castellà, llengües oficials de la Comunitat de les Illes Balears.

2. El català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, tindrà també el caràcter de llengua pròpia i vehicular del Centre, així com la llengua administrativa.

3. Generar un glossari terminològic d’estris i costums tradicionals del sector agroalimentari i pesquer eivissenc.

El Projecte Lingüístic de Centre, una vegada implementat per un període de temps abastament, serà avaluat pel centre educatiu que realitzarà, si escau, les modificacions oportunes. L’elaboració serà el resultat d’un procés participatiu, basat en criteris pedagògics. La Direcció del centre educatiu ha de definir i elevar la proposta de Projecte Lingüístic, perquè sigui validada o, si escau, modificada, davant els òrgans competents; per la seva banda, el Consell social ha de consensuar la proposta i donar-hi el seu vist i plau.

La comunitat educativa que constitueix el CIFP Can Marines considera clau el foment del respecte per les llengües oficials de la Comunitat Autònoma, en tant que són elements bàsics de la identitat i la cultura de les persones.
Des de la nostra creació, tot i no comptar amb un Projecte Lingüístic de Centre, al CIFP Can Marines hem complert amb la normativa vigent respecte el tractament de les llengües. El centre assumeix com a labor fonamental l’ús del català com a element integrador de tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, així com el respecte i bon ús de la llengua castellana. Totes les persones usuàries del CIFP Can Marines comparteixen el mateix objectiu: assolir la qualificació professional que demanda el món laboral. Aquesta és la vertadera essència i raó de ser dels centres integrats de formació professional. En aquest sentit, allò més important serà assegurar que l’alumnat consolidi i/o adquireixi el domini de les competències lingüístiques imprescindibles per al seu desenvolupament acadèmic,

Professional i personal en català, castellà i almenys en una llengua estrangera.

Descarregar document sencer

Ubicació

Crta. de Sant Carles Km 8, s/n.  07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa

HORARI DEL CENTRE

dl.-dv.: 8:00 - 14:15 hrs

Períodes amb formació de tarda:

dl.-dv.: 15 - 21 hrs

TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC

+34 971 33 60 73

web@cifpcanmarines.com

Calendari

[decm_event_display use_current_loop=”on” show_feature_image=”off” show_name=”off” show_price=”off” show_detail=”off” show_icon_label=”icon” event_count=”2″ included_categories=”26,27,28″ columns=”1″ details_link_color=”#FF9C02″ details_icon_color=”#3A5062″ details_label_color=”#3A5062″ show_pagination=”on” pagination_type=”numeric_pagination” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” title_font=”Rubik|||on|||||” title_text_color=”#3A5062″ title_font_size=”17px” duration_text_color=”#3A5062″ excerpt_font=”Rubik||||||||” excerpt_text_color=”#3A5062″ excerpt_font_size=”14px” background_color=”#f4f4f4″ custom_margin=”-12px|||||” custom_padding=”18px|||12px||” global_module=”25947″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][/decm_event_display]
Skip to content