OFERTA FORMATIVA CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (PRESENCIAL)

L’oferta formativa del CIFP Can Marines dels Cicles de Formació Professional de grau mitjà i superior seran:

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

Al següent enllaç trobareu el calendari del procés d’admissió: CALENDARI_ADMISSIO_FP_presencial_2021_22 

 

PROCÉS D’ADMISSIÓ

Al següent enllaç trobareu l’enllaç al tràmit del procés d’admissió als cicles formatius: procés d’admissió 

 

ENVIAMENT DEL TRÀMIT REALITZAT I DOCUMENTACIÓ

Amb motiu de la situació actual provocada per la COVID-19 i per evitar massificacions a les secretaries dels centres, el procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals.
A l’adreça electrònica admissio2122@cifpcanmarines.com podeu enviar el tràmit realitzat i la documentació.
(En cas que el tràmit li requereixi acudir presencialment, cal demanar cita previa a l’adreça electrònica  admissio2122@cifpcanmarines.com , indicant nom complet, dni, motiu de la consulta i telèfon de contacte)

IMPORTANT!

LES PERSONES QUE VULGUIN ACCEDIR AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN NAVEGACIÓ I PESCA DE LITORAL (MAP24) O AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D’ALTURA (MAP32) HAN D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD, A MÉS, UN CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL QUE ACREDITI QUE NO PATEIXEN CAP ALTERACIÓ EN LA PERCEPCIÓ DEL COLORS QUE ELS PUGUI IMPEDIR L’EXERCICI PROFESSIONAL DE L’ACTIVITAT QUE PREPARA EL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC EN NAVEGACIÓ I PESCA DE LITORAL Y EL CICLE FORMATIU DE TÈCNIC SUPERIOR EN TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D’ALTURA.
AQUEST CERTIFICAT ES POT SUBSTITUIR PEL RECONEIXEMENT MÈDIC D’EMBARCAMENT MARÍTIM, VIGENT I APTE SENSE RESTRICCIONS, EXPEDIT PER L’INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA.