PATRÓ LOCAL DE PESCA

INICI: 10/10/2022 A 22/12/2022
HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 15:00 A 21:30
INSCRIPCIONES: FINS 05/10/2022
VÍA TELEFÓNICA O   PRESENCIAL (Secretaria de 8:30 a 13:30)
TELF. 971336073
Skip to content