CURS:

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS RAMADERIA ECOLÓGICA.

REQUISITS: TENIR APROVATS ELS MÒDULS TEÒRICS I ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA TITULACIÓ ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA O EQUIVALENT
INICI: 28/04/2022 A 13/05/2022
HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:00 A 15:00
INSCRIPCIÓ: DEL DIA 28/03/2022 A 30/03/2022 VIA MAIL: administratiu@cifpcanmarines.com
                               PRESENCIAL (Secretaria de 8:30 a 13:30)
Skip to content