Matrícula

CIFP CAN MARINES curs 2023-2024

Com fer la matrícula de 1r de cicles formatius

Només poden fer la matrícula les persones que apareguin amb reserva de plaça al llistat definitiu d’admesos de dia 19 de juliol 2023.

-La matrícula l’has de fer presencial al centre segons l’horari següent:
Dia 19 Dia 20 Dia 21
8:30- 11:30 CFGM Navegació i Pesca litoral CFGM Navegació i Pesca litoral CFGM Producció Agroecològica
11:30-13:30 CFGS Transport Marítim i Pesca d’Altura CFGS Transport Marítim i Pesca d’Altura CFGS Paisatgisme i medi rural

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRICULA

DOCUMENTACIÓ:
MATRICULA NAVEGACIÓ I PESCA DE LITORAL MENORS

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

MATRICULA NAVEGACIÓ I PESCA DE LITORAL MAJORS

DOCUMENTACIÓ:

MATRICULA PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA MENORS

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

MATRICULA PRODUCCIÓ AGROECOLÓGICA MAJORS

DOCUMENTACIÓ:

MATRICULA TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D’ALTURA MENORS

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

MATRICULA TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D’ALTURA MAJORS

DOCUMENTACIÓ:

MATRICULA PAISATGISME I MEDI RURAL MENORS

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

MATRICULA PAISATGISME I MEDI RURAL MAJORS

IMPORTANT:

No es podrà formalitzar la matrícula si no es presenten TOTS els documents necessaris.

Skip to content