Matrícula

CIFP CAN MARINES curs 2022-2023

Com fer la matrícula de 1r de cicles formatius

Només poden fer la matrícula les persones que apareguin amb reserva de plaça al llistat definitiu d’admesos de dia 20 de juliol 2022.

-La matrícula l’has de fer presencial al centre segons l’horari següent:
Dia 20 Dia 21 Dia 22
8:30- 11:30 CFGM Navegació i Pesca litoral CFGM Navegació i Pesca litoral CFGM Producció Agroecològica
11:30-13:30 CFGS Transport Marítim i Pesca d’Altura CFGS Transport Marítim i Pesca d’Altura CFGS Paisatgisme i medi rural

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRICULA

DOCUMENTACIÓ:

CFGM navegació_menors 22_23

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

CFGM Navegació_ majors 22_23

DOCUMENTACIÓ:

CFGM Agroecologia MENORS 22-23

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

CFGM Agroecològia_MAJORS 22-23

DOCUMENTACIÓ:

CFGS Altura_Matricula menors 22-23

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

CFGS Altura_matricula majors 22_23

DOCUMENTACIÓ:

CFGS Paisatgisme_matricula menors 22_23

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

CFGS Paisatgisme_MATRICULA_MAJORS 22-23

IMPORTANT:

No es podrà formalitzar la matrícula si no es presenten TOTS els documents necessaris.

Skip to content