Matrícula

CIFP CAN MARINES curs 2021-2022

Com fer la matrícula de 1r de cicles formatius

Només poden fer la matrícula les persones que apareguin amb reserva de plaça al llistat definitiu d’admesos de dia 20/07/2021.

-La matrícula l’has de fer presencial al centre segons l’horari següent:

DOCUMENTACIÓ

DOCUMENTACIÓ:

GM.MATRICULA NAVEGACIÓ MENORS

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

GM. MATRICULA NAVEGACIÓ MAJORS D’EDAT

DOCUMENTACIÓ:

GM. AGROECOLOGIA MENORS

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

GM. MATRICULA AGRO MAJORS D’EDAT

DOCUMENTACIÓ:

GS.MATRICULA ALTURA MENORS

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

GS.MATRICULA ALTURA MAJORS D’EDAT

DOCUMENTACIÓ:

GS.MATRICULA PAISATGISME MENORS

(signats pel pare i la mare)

DOCUMENTACIÓ:

GS.MATRICULA PAISATGISME MAJORS D’EDAT

IMPORTANT:

No es podrà formalitzar la matrícula si no es presenten TOTS els documents necessaris.

Skip to content