Informació sobre la sol·licitud de les convalidacions.

PERÍODE PER DEMANAR CONVALIDACIONS :  Fins el dia 15 d’Octubre 2021(inclòs)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

        1. Sol·licitud complimentada i signada. (SOL·LICITUD CONVALIDACIÓ)
        2. Certificat dels estudis realitzats (original i fotocòpia), expedit  per  un centre oficial, on constin els ensenyaments cursats i cadascun dels mòduls professionals, així com la convocatòria en la qual s’han superat i la qualificació obtinguda.
 
HORARI SECRETARIA:  
  Matí: De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h
  Tarda: Amb cita previa (telf: 971.33.60.73)
Podeu consultar la normativa els següent enllaços
Per qualsevol consulta podeu contactar amb el nostre centre educatiu via telefónica o de manera presencial.
Ves al contingut