MATRICULA CURS 2022/2023

ALUMNAT QUE PROMOCIONA A SEGON
I ALUMNAT AMB MÒDUL FCT PENDENT.

(El període per realitzar la matrícula en línia és de dia 06/07/2022 fins 10/07/2022, ambdós
inclosos.)

A continuació us proporcionam la informació necessària per poder realitzar la matrícula en línia a través de la web GestIB.

Per poder accedir a la matrícula en línia a través de la web GestIB per a les famílies, es poden donar els dos supòsits següents:
– Alumnes majors d’edat: s’ha de disposar d’usuari propi del GestIB.
– Alumnes menors d’edat: el seu pare/mare/tutor ha de disposar d’un usuari GestIB.


MATRICULA PAS A PAS:

1.Realitzar pagament i guardar justificant.

Informació pagament:

  • Alumnes que cursaran 2n curs_________________________________40€
  • Alumnes que tan sols es matriculen del mòdul FCT: ___________10€

Nº Compte: ES31 2056 0021 5720 8331 5628 (Concepte: nom del alumne)

2. Accedir al Gestib i anar a matrícula on line.

3. Adjuntar justificant de pagament bancari.

4. Clicau totes les matèries pendents.(alumnes que tenen mòduls de 1er pendents)

5. DESA per finalitzar el tràmit.

Skip to content