Curs online gratuït de Direcció d’empreses agroforestals i Eines de gestió empresarial, per a màxim 50 alumnes, 12 hores, els dies 27 d’octubre i 3,8 i 10 d’octubre de 2022. Impartició mitjançant la Plataforma e-learning, vídeos de 10/15 minuts, tests i materials pdf per cada hora de formació. Tutorització i emissió de certificats.

Skip to content