Està oberta la Convocatòria d’ajudes per a alumnes i professors d’Erasmus+ Formació Professional EuroFP Balears V (2019-1-ES01-KA102-0637369) curs 2020/21 per a realitzar visites/estades formatives a centres o estades en empreses de la UE.
La convocatòria i sol·licituds es poden trobar a l’apartat de Secretaria.
Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del nostre centre abans del dia 22 de gener del 2021.