AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CAN MARINES, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posaran a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web Assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicación.

CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CAN MARINES es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pudiero aparec en el lloc web, sense que hi hagi obligacions avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient la publicació al lloc web de CENTRE INTEGRAT dE FORMACIÓ PROFESSIONAL CAN MARINES.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nombre de domini: cifpcanmarines.es
Nom comercial: CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CAN MARINES Denominació social: CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CAN MARINES NIF: Q0700691I
Domicili social: Carretera de Sant Carles, km 8, S / N, 07840 Santa Eulalia de el Rio (ILLES BALEARS)
Telèfon: 971336073
e-mail: web@cifpcanmarines.com Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic):

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incluyéndo a títol enunciatiu però no limitatiu sumi programació, edició, compilacions i demà Elements necessaris per a super Funcionament, els Dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de l’RESPONSABLE o, si escau, Disposa de llicència o autorització expressa por part de l’portal els autors. Tots els Continguts de la pàgina web es trobi degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotacions, distribució i comercialització, Requereix en tot cas l’Autorització escrita prèvia per part de l’RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els Dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a l’RESPONSABLE i que feia pudor aparec en el lloc web, pertanyia a sobre respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pudiero suscitar respecte als MATEIXOS. El RESPONSABLE autoritza expressament que Tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de cifpcanmarines.es.

El RESPONSABLE reconeix a favor sobre titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant super sola mencions o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els MATEIXOS, com Tampoc respatller, patrocini o recomanació por Part de el Mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’Observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, no puede fer-ho mitjançant el correu electrònic web@cifpcanmarines.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a super lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l’Mateix.
Ús de Cookies
Aquest lloc web no puede utilitzar cookies tècniques (Petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui Accedeix a la pàgina) per treure a cabo determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i Visualització de el lloc. Les cookies utilitzades Tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat d’acer més eficaç la navegació, i desaparec a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no es feia servir per a la recollida dels MATEIXOS.
Mitjançant l’ús de cookies también és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permitiéndo, por Exemple, l’accés dels usuaris que es Hayani registrat prèviament a les Àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es puc utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., siéndo en aquests casos galetes prescindir

Skip to content