CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:
ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA
INICI: 09/10/2023 fins 16/02/2024
HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 08:00 A 12:00
INSCRIPCIÓ: FINS DIA 30/09/2023 PRESENCIAL O VIA MAIL (Secretaria de dilluns a divendres de 08:30 a 13:30h) (administratiu@cifpcanmarines.com)
Skip to content