CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:
ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA
INICI: 17/01/2022 A 31/05/2021
HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 08:00 A 12:00
INSCRIPCIÓ: FINS DIA 12/01/2022 PRESENCIAL O VIA MAIL (Secretaria de dilluns a divendres de 08:30 a 13:30h) (administratiu@cifpcanmarines.com)
Skip to content